новини

Цената не включва само парите.

Цената не включва само парите. Това е комбинация от придобивки, включващи...

30.07.2020 още по темата

В българската шевица се крие код, който предпазва и акумулира енергия

  Влади Владимирова е имидж консултант, завършила един от най-престижните...

12.06.2019 още по темата

This Is Why You Should Visit Varna: The Sea Capital Of Bulgaria

  Varna is a much-loved destination for Bulgarians and tourists alike. It’s the perfect resort city that simply has it all. Beautiful...

10.06.2019 още по темата

Политика за защита на личните данни

 Сайтът (www.eliz-dom.com) e собственост на агенция на недвижими имоти "Елиз...

28.05.2018 още по темата

България е сред най-добрите пазари в Европа за инвестиции в имоти под наем

  Доходността от жилища под наем у нас достига 6,01%, което ни нарежда на 7-мо...

23.11.2016 още по темата
 

Полезно

Данък върху доходите при продажба на имот

Според разпоредбите на българският Закон за данъците върху доходите на...

още по темата

Политика за защита на личните данни

 Сайтът (www.eliz-dom.com) e собственост на агенция на недвижими имоти "Елиз дом" ЕООД, ЕИК (код по Булстат) : 202234872, седалище и адрес на управление: гр.Варна, бул."Княз Борис I" № 42, ет.1

 

Каква информация може да бъде получена чрез сайта?                                                                       Типът информация, която Елиз дом" ЕООД може да получи чрез сайта, включва IP aдрес, име, адрес, телефонен номер, адрес за електронна поща и всякаква друга свързана информация, която ни предоставяте изпращайки запитване за имот или предлагайки имот чрез сайта.

Информация, която получаваме автоматично, когато изпратите запитване използвайки формата «Изпрати запитване» или «Предложи имот» на сайта.

- IP aдрес;

- Задължителни данни за обратна връзка: име и адрес на електронна поща; 

В момента на предоставяне на информация, Вие се съгласявате "Елиз дом" ЕООД да ползва и съхранява тази информация, съгласно "Политиката за защита на личните данни":

 

Политика за защита на личните данни

"Елиз дом" ЕООД обработва и съхранява личните данни на физическите лица в процеса на осъществяване на предмета си на дейност при строга конфиденциалност, законосъобразно и добросъвестно, данните не се обработват извън целите, за които са събрани, не се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели, същите са съотносими, свързани със и ненадхвърлящи целите, за които са събрани и се заличават и унищожават, когато целите на обработването бъдат постигнати или в изпълнение на изискванията на българското законодателство.


"Елиз дом" ЕООД събира само такъв обем лични данни за физическите лица, какъвто е необходим за изпълнението на целите на съответния договор, подписан между страните, или за вида услуга, поискана от лицата, както и необходимия обем данни, необходими за изпълнение изискванията на трудовото законодателство, данъчните закони и законите в областта на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма на Република България.


"Елиз дом" ЕООД не обработва т.н. „чувствителни лични“ данни на физическите лица, чието обработване е забранено в чл.5, ал.1 от Закона за защита на личните данни.


"Елиз дом" ЕООД не обработва и не съхранява лични данни на физическите лица за целите на директния маркетинг.


"Елиз дом" ЕООД не предоставя по никакъв повод на трети лица информация, представляваща лични данни на физическите лица, освен с тяхното изрично съгласие, при изпълнение на нормативно установено задължение на дружеството или когато обработването е необходимо за изпълнение на задължения по договор, по който физическото лице, за което се отнасят данните, е страна, както и за действия, предхождащи сключването на договор и предприети по искане на самото лице.


"Елиз дом" ЕООД спазва стриктно настоящата политика за защита на личните данни в отношенията си с физическите лица, клиенти на дружеството в преддоговорен период или след сключване на съответния договор, кандидатите за постъпване на работа в дружеството, назначените служители на трудов договор.


Изменения в политиката за конфиденциалност

"Елиз дом" ЕООД има право да променя своята политика за защита на личните данни при промяна на законодателството на Република България в тази предметна област, при промяна в своята дейност, касаеща отношенията с физическите лица, потребители на услугите на дружеството, като всички промени ще бъдат незабавно отразявани в настоящия документ и публикувани на официалната интернет страница на дружеството.